Gå direkt till huvudinnehållet

B/P/S-Glukos

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. Socialstyrelsen sällsynta hälsotillstånd. Galaktosemi 2021-05-21, hämtad 2022-10-27. www.socialstyrelsen.se  
  3. Scarpellini E, Arts J, Karamanolis G, et al. International consensus on the diagnosis and management of dumping syndrome. Nat Rev Endocrinol. 2020;16(8):448-466. doi:10.1038/s41574-020-0357-5PMID: 32457534 PubMed  
  4. Rask E, Peters H, Jansson S. Hypoglykemi – problematisk komplikation av överviktskirurgi Hypoglycemia following gastric bypass surgery - a case, causes and coping. Lakartidningen. 2019;116:FHFP. Published 2019 Feb 19.PMID: 31192390 PubMed  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Veronica Pahlberg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas