Gå direkt till huvudinnehållet

S-Vitamin E (alfa-tokoferol)

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  • Theodorsson E och Berggren Söderlund, M (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  1. Ulatowski LM, Manor D. Vitamin E and neurodegeneration. Neurobiol Dis. 2015;84:78-83. PMID: 25913028. PubMed  
  2. Okebukola PO, Kansra S, Barrett J. Vitamin E supplementation in people with cystic fibrosis. Cochrane Database Syst Rev. 2017;3(3):CD009422. Published 2017 Mar 6. DOI: 10.1002/14651858.CD009422.pub3. DOI  
  3. Pfeiffer RF. Neurologic manifestations of malabsorption syndromes. Handb Clin Neurol. 2014;120:621-632. PMID: 24365342. PubMed  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör, Medibas