Gå direkt till huvudinnehållet

B-Erytrocyter, B-EPK

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Västra Götalandsregionen. Regional medicinsk riktlinje - läkemedel. Erytropoietin (EPO). 2020 (hämtad 2022-10-30). mellanarkiv-offentlig.vgregion.se  
  2. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  3. Karolinska universitetslaboratoriet, Erytrocyter, partikelkoncentration, B-Klinisk kemi 2022-05-20 (hämtad 2022-10-30). www.karolinska.se  
  4. Region Norrbotten. B- Erytrocytpartikelkoncentration, B-EPK. Giltig från 2021-10-13 (hämtad 2022-10-29). www.nllplus.se  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas