Gå direkt till huvudinnehållet

B-EVF, erytrocytvolymfraktion (hematokrit, H)

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. Karolinska universitetslaboratoriet. Erc, volymfraktion, B-. Klinisk kemi 2021-12-22 (hämtad 2022-10-30). www.karolinska.se  
  3. Prchal JT, Thiagarajan P. Erythropoiesis and Red Cell Turnover. In: Kaushansky K, Prchal JT, Burns LJ, Lichtman MA, Levi M, Linch DC. eds. Williams Hematology, 10e. McGraw Hill; 2021. E-bok (hämtad 2022-10-30). accessmedicine.mhmedical.com  
  4. Region Norrbotten. B- Erytrocytvolymfraktion, B-EVF. Giltig från 2021-09-08 (hämtad 2022-10-30). www.nllplus.se  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas