C-reaktivt protein, CRP

Definition

 • Koncentrationen av C-reaktivt protein uttrycks i milligram per liter (mg/L).
 • CRP är en akutfasreaktant, det vill säga en biokemisk markör som ändrar värde i samband med inflammatoriska reaktioner.
 • Det finns flera motsvarande analyser:
  • Vissa analyser används just för att påvisa och övervaka inflammationer, till exempel CRP, SR, leukocyter och prokalcitonin
  • Även andra analyser reagerar som akutfasreaktanter och kan därför ge upphov till feltolkning., till exempel albumin, ferritin och transferrin på verkas vi inflammation
 • CRP syntetiseras i levern. Produktionen aktiveras snabbt och kraftigt av interleukiner och faktorer knutna till vävnadsnekros.
 • Proteinet binder sig till mikroorganismer, aktiverar neutrofila granulocyter och andra makrofager, leder till proliferation av lymfocyter och aktivering av komplementsystemet.
 • Plasmakoncentrationen är vanligtvis mycket låg (under 1 mg/L), men stiger vid alla typer av inflammatoriska reaktioner.
 • Många studier har visat att variationer i plasmakoncentrationen i låga områden, till exempel 0,5–5 mg/L, hänger samman med variationer i risken för utveckling av aterosklerotiskt betingad hjärtsjukdom och cancer:
  • Detta kan vara ett uttryck för att utvecklingen av tillstånden föregås eller ledsagas av lätta grader av kronisk inflammation
  • Orsaken till att adipositas förknippas med högre CRP-nivåer är förmodligen densamma
  • Kvantifiering av B/P/S-CRP vid låga koncentrationer kräver särskilda mätmetoder (högsensitivt CRP, hsCRP)
  • Mätning av hs-CRP utförs vid de flesta laboratorier och har speciella användningsområden ttill exempel kardiovaskulär riskbedömning.

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Testegenskaper

Provtagning

Utvärdering av värden utanför referens

Uppföljning av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.