Gå direkt till huvudinnehållet

C-reaktivt protein, CRP

Senast uppdaterad: Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Klajnbard A, Szecsi PB, Colov NP, Andersen MR, Jorgensen M, Bjorngaard B, et al. Laboratory reference intervals during pregnancy, delivery and the early postpartum period. Clin Chem Lab Med 2010;48(2):237-48. PubMed  
  2. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
  3. Nilsson-Ehrle P, Berggren Söderlund M, Theodorsson E et al (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2012.
  • Anders Kallner, docent och f d överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset