Gå direkt till huvudinnehållet

S/P-CK, Kreatinkinas

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Kim EJ, Wierzbicki AS. Investigating raised creatine kinase. BMJ. 2021;373:n1486. Published 2021 Jun 23. PMID: 34162592. PubMed  
  2. Shefner JM. Muscle enzymes in the evaluation of neuromuscular diseases. UpToDate. Last updated May 20m 2020 (hämtad 2022-10-15). www.uptodate.com  
  3. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  4. Regionala cancercentrum i samverkan. Vårdprogram Myelom. 2021-06-15 (Hämtad 2021-10-13). www.cancercentrum.se  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas