Gå direkt till huvudinnehållet

Pt-Cerebrospinalvätska, CSV

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. Dugas C, Jamal Z. Bollu PC. Xanthochromia. StatPearls. Lat update July 24, 2022 (hämtad 2022-10-13). www.ncbi.nlm.nih.gov  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas