Gå direkt till huvudinnehållet

P/S-Cancerassocierade antigener

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E, Söderlund M (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. RCC. Nationellt vårdprogram Bröstcancer 2022-08-23 (hämtad 2022-10-06). kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  3. RCC. Nationellt vårdprogram Bukspottkörtelcancer 2021-09-06 (hämtad 2022-10-06). kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  4. RCC. Nationellt vårdprogram Gallblåse- och gallvägsvägscancer 2021-09-10 (hämtad 2022-10-06). kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  5. RCC. Nationellt vårdprogram Äggstockscancer med epitelial histologi 2021-01-11 (hämtad 2022-10-06) kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  6. RCC. Nationellt vårdprogram Tjock- och ändtarmscancer 2021-06-22 (hämtad 2022-10-06) kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  7. Labhandbok. Klinisk kemi och farmakologi, Akademiska sjukhuset CA 72-4, 2016-12-20 (hämtad 2022-10-06) www.labhandbok.se  
  8. Sturgeon CM, Lai LC, Duffy MJ. Serum tumour markers: how to order and interpret them. BMJ 2009; 339: b3527. BMJ (DOI)  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset