Gå direkt till huvudinnehållet

P/S-Cancerassocierat antigen 125, CA 125

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E, Berggren-Söderlund M, Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. RCC. Nationellt vårdprogram Epitelial äggstockscancer 2022-01-11 (hämtad 2022-09-26) kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  3. Dochez V, Caillon H, Vaucel E, Dimet J, Winer N, Ducarme G. Biomarkers and algorithms for diagnosis of ovarian cancer: CA125, HE4, RMI and ROMA, a review. J Ovarian Res. 2019 Mar 27;12(1):28. doi: 10.1186/s13048-019-0503-7. PMID: 30917847; PMCID: PMC6436208.PMID: 30917847 PubMed  
  4. SBU Endometrios diagnostik, behandling, bemötande 2018 www.sbu.se  
  5. SFOG. Råd om endometrios, anamnes symtom och diagnostik 2020 (hämtad 2011-10-06) www.sfog.se  
  • Anders Kallner, docent och f d överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset