Gå direkt till huvudinnehållet

P/S-Bilirubin (totalt, konjugerat)

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  2. Svensk gastroenterologisk förening (2019). Patologiska leverprover, sammanfattning och bakgrundsdokumentation. svenskgastroenterologi.se  
  3. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngyes laboratoriemedicin. 2 udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas