Gå direkt till huvudinnehållet

Pt-Benmärgsprov

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. V.B. Reddy V, Morlote D. Examination of Blood and Marrow Cells. In: Kaushansky K, Prchal JT, Burns LJ, Lichtman MA, Levi M, Linch DC. eds. Williams Hematology, 10e. McGraw Hill; 2021. E-bok (hämtad 2022-10-16). accessmedicine.mhmedical.com  
  2. Sieff, CA. Overview of hematopoietic stem cells. UpToDate. Last updated March 09, 2022 (hämtad 2022-10-16). www.uptodate.com  
  3. Rindy LJ. Chambers AR. Bone Marrow Aspiration And Biopsy. StatPearls. Last update June 5, 2022 (hämtad 2022-10-16). www.ncbi.nlm.nih.gov  
  4. Vårdhandboken. Benmärgspunktion. Förberedelser och material. Revideringsdatum: 2022-10-14 (hämtad 2022-10-16). www.vardhandboken.se  
  5. Zehnder JL. Bone marrow aspiration and biopsy: Indications and technique. UpToDate. Last updated March 17, 2022 (hämtad 2022-10-16). www.uptodate.com  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas