Gå direkt till huvudinnehållet

Antimitokondrie-antikroppar, AMA

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  • Theodorsson E och Berggren Söderlund, M (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  1. European Association for the Study of the Liver. Electronic address: easloffice@easloffice.eu; European Association for the Study of the Liver. EASL Clinical Practice Guidelines: The diagnosis and management of patients with primary biliary cholangitis. J Hepatol. 2017 Jul;67(1):145-172. doi: 10.1016/j.jhep.2017.03.022. Epub 2017 Apr 18. PMID: 28427765 PubMed  
  • Anna Nager, docent och specialist i allmänmedicin, Karolinska institutet