Gå direkt till huvudinnehållet

P/S-Antidiuretiskt hormon

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009.
  2. Nilsson-Ehle P (red.): Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2012.
  3. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged S, Nissen PH. Lyngbyes laboratoriemedicin. 2. udg., København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S, 2010.
  • Anders Kallner, docent och f d överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset