Gå direkt till huvudinnehållet

S-Anti-GAD

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  • Schaffalitzky de Muckadell O, Haunsø S, Vilstrup H, reds. Medicinsk Kompendium. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2009.
  • Statens Serum Institut. Diagnostisk håndbog 06.03.2011.
  • Anti-GAD, P. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Senast uppdaterat 2014-09-09. http://brukerhandboken.no/
  • Anders Kallner, docent, Klinisk kemi och koagulation, Institutionen för molekylär medicin och kirurgi (MMK1), K1, Karolinska Institutet, Stockholm