Gå direkt till huvudinnehållet

P/S-Amylas

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Nordic Reference Interval Project (NORIP) Scand J Clin Lab Invest 2004; 64: 271-84.
  2. Theodorsson E, Söderlund M (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018.
  3. Ismail OZ, Bhayana V. Lipase or amylase for the diagnosis of acute pancreatitis?. Clin Biochem. 2017;50(18):1275-1280. PMID:28720341. PubMed  
  4. Leppäniemi A, Tolonen M, Tarasconi A, et al. 2019 WSES guidelines for the management of severe acute pancreatitis. World J Emerg Surg. 2019;14:27. PMID:31210778. PubMed  
  5. Svensk gastroenterologisk förening. Nationell riktlinje Akut pankreatit. 2020-05-04 (Hämtad 2022-10-17). svenskgastroenterologi.se  
  • Anders Kallner, docent och f d överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas