Gå direkt till huvudinnehållet

P/S-Ammoniumjon

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  • Theodorsson E och Berggren Söderlund, M (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  1. Chapter 14. Ammonia and Urea. In: Barrett KE. eds. Gastrointestinal Physiology, 2e. McGraw Hill; 2014. Accessed October 10, 2022 (e-bok). accessmedicine.mhmedical.com  
  2. Spyrogianni A, Gourmel C, Hofmann L, Marbach J, Leroux JC. Optimization of an ammonia assay based on transmembrane pH-gradient polymersomes. Sci Rep. 2021;11(1):22032. Published 2021 Nov 11. PMID: 34764318. PubMed  
  3. Ucar F, Erden G, Ozdemir S, Ozcan N, Bulut E, Ozturk A. First data on the biological variation and quality specifications for plasma ammonia concentrations in healthy subjects. Clin Chem Lab Med. 2016;54(5):857-863. PMID: 26466167.
  4. Region Blekinge. Interferenser. Senast uppdaterad 2022-03-11 (hömatd 2022-10-10). regionblekinge.se  
  5. Mehta A, Emmet M. Treatment of metabolic alkalosis. UpToDate. Last updated November 23, 2021 (hämtad 2022-10-10). www.uptodate.com  
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Gita Singh, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas