Gå direkt till huvudinnehållet

P/S-ALP

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Thomas L R Ansorg , T Arndt , T Barlage Labor und Diagnose: Indikation und Bewertung von Laborbefunden für die medizinische Diagnostik – 2005 Frankfurt am Main: TH-Books Verlagsgesellschaft mbH.
  2. Rifai N, Horwath AR, Wittwer CT (ed): Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, 8th Edition 2018.
  3. Klajnbard A, Szecsi PB, Colov NP, Andersen MR, Jorgensen M, Bjorngaard B, et al. Laboratory reference intervals during pregnancy, delivery and the early postpartum period. Clin Chem Lab Med 2010; 48: 237-48. PubMed  
  4. Lyngbye J, Kjær A, Ladefoged SA, Nissen PH. Lyngyes laboratoriemedicin. 2 udg. København: Nyt Nordisk Forlag Arnold Busck A/S; 2010.
  5. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  • Anders Kallner, docent och fd överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas