Gå direkt till huvudinnehållet

P/S-Aldosteron och P/S-Renin

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Nationellt vårdprogram binjuretumörer, RCC. Hämtad 2022-10-20. kunskapsbanken.cancercentrum.se  
  2. Theodorsson E, Berggren Söderlund M, (red). Laurells Klinisk kemi i praktisk medicin. Lund: Studentlitteratur, 2018
  • Anders Kallner, docent och f d överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas