Gå direkt till huvudinnehållet

U-Albumin, testremsa (urin)

Senast reviderad:
Sakkunnig:


  1. Nationellt vårdprogram för kronisk njursjukdom. Nationellt system för kunskapsstyrning Hälso- och sjukvård. Sveriges regioner i samverkan (hämtad 2022-10-14). nationelltklinisktkunskapsstod.se  
  • Anders Kallner, docent och f d överläkare, Karolinska universitetslaboratoriet, Karolinska universitetssjukhuset
  • Remy Waardenburg, specialist i allmänmedicin, medicinsk redaktör Medibas