Gå direkt till huvudinnehållet

Vad är hemoglobin?

Hemoglobin är det ämne som transporterar syre i blodet. Olika tillstånd kan ge låga eller förhöjda värden av hemoglobin.

Faktagranskad av: Gita Singh, specialist i allmänmedicin, Medibas

Senast reviderad:


Fakta

 • Hemoglobin är ett ämne som transporterar syre i blodet. 
 • Hemoglobin är ett komplex som består av olika delar.
 • Hemoglobin bildas i benmärgen i de celler son så småningom utvecklas till röda blodkroppar.
 • "Blodvärdet" är ett begrepp som ofta används utanför vården istället för koncentrationen av hemoglobin i blodet.
 • Låga värden kallas för anemi och förekommer vid till exempel järnbrist, brist på vitaminn B12, kroniska inflammationer och graviditet.
 • Höga värden förekommer vid polycytemi (förhöjt antal röda blodkroppar) och intorkning.

Vad är hemoglobin?

Hemoglobin, eller förkortat Hb, är den syrebärande delen av de röda blodkropparna. Hemoglobin är ett protein som bildas i benmärgen, i cellerna som så småningom utvecklas till röda blodkroppar. De röda blodkropparna transporterar syre från lungorna och runt i kroppen så att alla organ får tillräckligt med syre.

Om vården vill bedöma om man har producerat tillräckligt med röda blodkroppar som har hemoglobin i sig bestäms hemoglobinkoncentrationen. Man mäter då hur mycket hemoglobin som finns i varje liter blod. Hemoglobinkoncentrationen betyder samma sak som "blodvärde" När man kontrollerar blodvärdet, är det alltså koncentrationen av hemoglobin i blodet som mäts. 

När mäts hemoglobin?

Kontroll av hemoglobinkoncentrationen ingår som rutinprov i utredningen av både akuta och kroniska tillstånd. Låg koncentration av hemoglobin kallas också för anemi. Anemi kan ge symtom och kan vara ett tecken på ett bakomliggande tillstånd.

Några vanliga anledningar till att bestämma hemoglobinkoncentrationen: 

 • Vid symtom på anemi såsom trötthet, ökad andfåddhet vid ansträngning, huvudvärk eller kraftlöshet.
 • Vid diagnostik och kontroll av polycytemi. Detta är ett tillstånd med höga hemoglobinvärden och där den höga nivån i vissa fall kan få leda till komplikationer såsom blodproppar.
 • Vid kontroll av pågående blödning.

Vilka är de vanliga värdena?

 • Män:
  • <60 år: 131–163 g/L
  • >60 år: 122–166 g/L
 • Kvinnor:
  • <60 år: 115–147 g/L
  • >60 år: 113–153
 • Ovanstående värden avser uppegående, friska individer. 

Hur ska resultaten tolkas?

Låga värden

Låga värden kallas också för anemi och innebär att hemoglobinnivåerna ligger under de vanliga värdena. Anemi beror ofta på järnbrist (på grund av till exempel menstruation, tarmblödning eller bristfälligt järnintag). Brist på vitamin B12 eller folsyra är också vanligt. Låga värden förekommer även i samband med andra sjukdomar som kronisk inflammation, njursvikt, leversvikt, alkoholism, låg ämnesomsättning, leukemi och andra blodsjukdomar.

Gravida får normalt låga värden till följd av större upptag av vätska i blodet, det vill säga att blodet tunnas ut. Gravidas hemoglobinvärden kan vara 5–10 procent lägre än hos icke-gravida.

Höga värden

Kan tyda på polycytemi, ett tillstånd med förhöjda hemoglobinvärden i kroppen. Polycytemi kan ha många olika orsaker och ska utredas ytterligare.

Vid uttorkning får man ett tillfälligt förhöjt värde som blir normalt igen om man dricker tillräckligt mycket.

Vill du veta mer?