Gå direkt till huvudinnehållet

Vad är hemoglobin?

Publicerad:


Fakta

Fakta

 • Hemoglobin (Hb) är det syrebärande proteinet i de röda blodkropparna.
 • Hemoglobin är uppbyggd av protein, hem och järn. Hemoglobin har förmåga att kemiskt binda järnjoner.
 • "Blodvärdet" är en ofta använd vardagsterm som avser koncentrationen av hemoglobin.
 • Låga värden förekommer vid anemi, kroniska inflammationer och graviditet.
 • Höga värden förekommer vid polycytemi och intorkning.

Vad är hemoglobin?

Hemoglobin (Hb) är den syrebärande delen av de röda blodkropparna. Hemoglobin är uppbyggt av protein, hem och järn, som samtliga är nödvändiga för blodets förmåga att transportera syrgas. De röda blodkropparna transporterar syre från lungorna och runt i kroppen så att alla organ får tillräckligt med syre.

Många känner till uttrycket "blodvärde". När vi ska bestämma blodvärdet, är det koncentrationen av hemoglobin vi mäter. Koncentrationen anges i gram per liter, g/L.

När mäts hemoglobin?

Hemoglobinvärdena mäts ofta inom medicinen och ger användbar information om en patients tillstånd. Det finns dessutom några tillstånd då det är helt nödvändigt att använda detta prov:

 • Vid diagnostik och kontroll av anemi (blodbrist).
 • Vid diagnostik och kontroll av polycytemi. Detta är en sjukdom med mycket höga hemoglobinvärden och där den höga nivån kan få svåra konsekvenser för patienten.
 • Vid kontroll av pågående blödning.

Vilka är de vanliga värdena?

 • Barn till och med 9 år:
  • Vid födseln: 150–240 g/l
  • 1–23 månader: 105–140 g/l
  • 2–9 år: 115–145 g/l
 • Män:
  • 10–17 år: 125–160 g/l
  • Över 17 år: 135–165 g/l
 • Kvinnor:
  • 10–17 år: 110–150 g/l
  • Över 17 år: 115–150 g/l

Hur ska resultaten tolkas?

Låga värden

 • Anemi (blodbrist) innebär att hemoglobinnivårena ligger under de vanliga värdena. Anemi beror oftast på järnbrist (på grund av till exempel menstruation, tarmblödning eller bristfälligt järnintag).
 • Låga värden förekommer i samband med andra sjukdomar som kronisk inflammation, njursvikt, leversvikt, alkoholism, låg ämnesomsättning, leukemi och andra blodsjukdomar.
 • Gravida får normalt låga värden till följd av större upptag av vätska i blodet, det vill säga att blodet tunnas ut. Gravidas hemoglobinvärden kan vara 5–10 % lägre än hos icke gravida.

Höga värden

 • Kan tyda på polycytemi, se ovan.
 • Vid uttorkning får man ett tillfälligt förhöjt värde som blir normalt igen om man dricker tillräckligt mycket.

Vill du veta mer?