Gå direkt till huvudinnehållet

Vad är CRP?

Vid ett CRP-test analyseras ett par droppar blod för att mäta om det finns en inflammation i kroppen. Undersökningen kan utföras på blod från ett stick i fingret.

Senast reviderad:


Fakta om CRP

  • CRP står för C-reaktivt protein.
  • CRP används som ett mått på inflammation i kroppen.
  • Höga värden kan påvisas i blodet 6–12 timmar efter att man har fått en infektion.
  • Med ett stick i fingret tar man ut ett par droppar blod som kan användas för analys.
  • Genom analysen går det att skilja mellan infektioner som orsakats av bakterier och sådana som orsakats av virus.

Vad är CRP?

CRP står för C-reaktivt protein. Proteinet produceras i levern och reagerar på inflammationer.

För att kroppen ska kunna bekämpa infektioner och inflammationer bildar den olika ämnen som gör att försvarsreaktioner sätts i gång och att reaktionerna inleds på rätt ställe. CRP är ett sådant ämne. Man vet inte helt säkert vilka funktioner proteinet har, men vet att det deltar i processen och att det kan användas som ett mått på hur kraftig en inflammation är.

När mäter man CRP?

CRP används som ett mått på inflammation. Höga värden kan påvisas i blodet 6–12 timmar efter att man har fått en infektion.

När är det aktuellt att ta CRP?

  • För att skilja mellan virusinfektion och bakterieinfektion.
  • Vid kontroller för att följa en sjukdomsutveckling. CRP-värdena sjunker snabbt när infektionen avtar.
  • Efter operationer för att identifiera komplikationer.

Hur genomförs testet?

CRP-mätningar används inom primärvården och på sjukhusen. I primärvåden används särskilda instrument som ger ett svar inom några minuter och utförs på en eller ett par droppar blod från ett stick i fingret. Även akutläkare använder sig ofta av CRP-test för att klarlägga akuta inflammationssjukdomar.

Hur bedöms resultaten?

Det är bara förhöjda värden som är av betydelse. Vid följande tillstånd är det vanligt att ha höga värden:

  • Bakterieinfektioner i lungor och njurar medför ofta värden som är högre än 60 mg/l. Tester med värden på över 50–100 mg/l tyder på att det snarare är bakterier än virus som har orsakat infektionen.
  • Det är ofta viktigt att ta reda på om en infektion orsakats av bakterier eller virus. Antibiotika har inte någon verkan på virusinfektioner, medan det kan vara användbart – i vissa fall nödvändigt – vid bakterieinfektioner. Under virusinfektioner bildar kroppen antikroppar som ofta medför att man blir immun mot det aktuella viruset under lång tid framöver, i många fall för resten av livet.

Vill du veta mer?