Gå direkt till huvudinnehållet

Vad är CRP?

Vid ett CRP-test analyseras ett par droppar blod för att mäta om det finns tecken på  inflammation i kroppen. Ofta används provet vid bedömning av akuta infektioner. Undersökningen kan utföras på blod från ett stick i fingret.

Faktagranskad av: Gita Singh, specialistläkare i allmänmedicin, Medibas

Senast reviderad:


Fakta om CRP

  • CRP står för C-reaktivt protein.
  • CRP används som ett mått på inflammation och infektion i kroppen.
  • Höga värden kan påvisas i blodet fyra till sex timmar efter att man har fått en infektion.
  • Med ett stick i fingret tar man ut ett par droppar blod som kan användas för analys.
  • Genom analysen går det att skilja mellan infektioner som orsakats av bakterier och sådana som orsakats av virus.

Vad är CRP?

CRP står för C-reaktivt protein. Proteinet produceras i levern och koncentrationen i blodet ökar vid inflammatoriska tillstånd i kroppen. CRP ökar också vid vävnadsskada som till exempel kan ses i samband med cancersjukdomar och olika kroppsskador (trauma). CRP är ett så kallat akutfasprotein, ett ämne som snabbt ökar i koncentration vid inflammation i kroppen.  

Vid skador eller infektioner bildar kroppen olika ämnen som gör att immunförsvaret sätts igång och att reaktionerna inleds på rätt ställe. CRP är ett sådant ämne och kan binda sig till olika mikroorganismer och utlöser ett immunförsvar i kroppen.

En blodsänka, SR, är en annan metod som kan användas för att bestämma om det finns inflammation i kroppen. En blodsänka stiger ofta långsammare än CRP vid inflammation i kroppen och sjunker långsammare. Därför används CRP i första hand vid bedömning av akuta tillstånd.

När mäter man CRP?

Höga värden kan påvisas i blodet fyra till sex timmar efter att det har uppstått en inflammatorisk reaktion.

Det finns några anledningar till varför CRP tas:

  • För att bedöma om det finns tecken på en akut infektion. Vid infektioner som utlöses av virus är CRP-värdet ofta lågt, under 20 till 50 mg/L. Vid kraftiga bakteriella infektioner såsom lunginflammation eller blodförgiftning ökar CRP ofta till värden över 100 mg/L. Vissa virusinfektioner kan dock ge en kraftig stegring av CRP. Influensa är ett sådant exempel.
  • Vid misstanke om kronisk infektion eller inflammatorisk sjukdom, som till exempel inflammatorisk tarmsjukdom, reumatoid artrit och andra autoimmunsjukdomar (sjukdomar där kroppens immunförsvar är riktat mot kroppsegna vävnader).
  • Vid kontroller för att följa sjukdomsutvecklingen. CRP-värdet sjunker snabbt när inflammationen avtar. Detta är ofta mycket praktiskt när man ska följa upp svaret på en given behandling såsom till exempel antibiotika.
  • Efter operationer för att identifiera komplikationer, särskilt hos personer med ökad risk för infektioner.

Hur genomförs testet?

CRP-mätningar används inom primärvården och på sjukhusen. I primärvården används särskilda instrument som ger ett svar inom några minuter och utförs på en eller ett par droppar blod från ett stick i fingret. CRP kan också skickas som ett vanligt blodprov som tas med nål direkt från ett kärl.

Hur bedöms resultaten?

Det är bara förhöjda värden som är av betydelse. Om man misstänker att det handlar om en infektion är det ofta viktigt att bedöma hur kraftig infektionen är och om det rör sig om en bakteriell infektion som kräver behandling med antibiotika. Antibiotika har inte någon verkan på virusinfektioner, medan det kan vara användbart – i vissa fall nödvändigt – vid bakteriella infektioner.

Vill du veta mer?