Gå direkt till huvudinnehållet

Urinsamling till katekolaminer eller VMA

Vid vissa sjukdomar bildas för mycket adrenalin, noradrenalin eller dopamin. Dessa ämnen kallas med ett gemensamt namn för katekolaminer.

Senast reviderad:


Bakgrund

Normalt produceras katekolaminer i binjurarna. Vid sjukdom eller stress, eller vid kraftig fysisk ansträngning, ökar produktionen. Vid sjukdom i binjurarna, till exempel tumörer, ökas ofta katekolaminbildningen. Det leder till att halterna av katekolamin ökar. Ibland ökar halterna av så kallat VMA, som bildas när katekolaminer bryts ner. För att undersöka halterna av katekolaminer och/eller VMA krävs urinsamling under ett helt dygn.

Viktiga förhållningsregler

 • Urinuppsamlingen ska ske från kl 8 den första dagen fram till kl 8 dagen därpå.
 • Vid uppsamlingen måste en bestämd diet iakttas under tre dagar. Det innebär att under två dygn innan uppsamlingen börjar och under det dygn som uppsamlingen pågår måste man helt undvika följande livsmedel eller drycker:
  • Kaffe och te
  • Frukt eller fruktdrycker
  • Grönsaker
  • Choklad
  • Godis
  • Kryddor
  • Vanilj
 • Läkemedel som innehåller metyldopa, labetalol eller captopril får inte användas under de sista 14 dagarna innan uppsamlingen påbörjas. Om man är osäker på om man använder sådana läkemedel är det viktigt att tala med läkaren om detta.
 • Andra läkemedel får inte användas under de tre dagar som dieten följs.

Hur samlas urinen?

 • Urinen samlas i en plastbehållare som levereras av laboratoriet. Koncentrerad saltsyra (som har en frätande, stickande lukt) tillsätts behållaren för konservering av urinen.
 • Vuxna samlar urin under 24 timmar:
  • Första dagen man samlar urinerar man kl 8. Denna urin ska inte samlas i behållaren.
  • Resten av dagen och kvällen, fram till och med kl 8 nästa morgon, samlas all urin i behållaren.
  • Behållaren innehåller frätande syra. Rekommendationen är därför att urinera i en ren behållare och att omedelbart därefter hälla över innehållet till uppsamlingsbehållaren.
  • När uppsamlingen är färdig blandas urinen väl.
  • Den totala urinmängden mäts (använd litermått), och mängden noteras på rekvisitionen eller på ett eget ark. Många laboratorier tar emot behållaren med innehåll.
  • Mät upp ett prov i försändelsebehållaren. Det är tillräckligt med cirka 20 ml av den blandade urinen.
  • Provet lämnas tillsammans med rekvisitionen hos läkare eller direkt till laboratoriet, i enlighet med de instruktioner du fått.
 • Barn:
  • Hos barn tas provet från den första morgonurinen. Någon uppsamling behövs inte.

Det är viktigt att dricka rikligt med vätska när man samlar urin!