Gå direkt till huvudinnehållet

Urinprov för mikroalbumin

Utsöndringen av albumin i urinen kan variera från dag till dag. Det kan därför vara nödvändigt att upprepa mätningarna.

Publicerad:


Vad är mikroalbumin?

 • Njurarna utsöndrar normalt mycket små mängder albumin (ett protein) i urinen. Den dygnsmängden som utsöndras av friska är mindre än 25 mg per liter urin.
 • Vid en vanlig undersökning av albumin i urin kan så kallad sticks vanligen bara påvisa mängder över 300 mg per liter urin.
 • Mikroalbuminuri kallas det när det finns 20–300 mg albumin per liter urin, alltså lite mer albumin än normalt men inte så mycket som vid en allvarlig njurskada.

Varför mäter man mikroalbumin?

 • Att det finns albumin i urinen kan vara tecken på sjukdom i njurarna eller i urinvägarna. De vanligaste sjukdomarna som leder till albumin i urinen är urinvägsinfektion eller njurbäckeninflammation. Men dessa går i regel över och proteinet försvinner när infektionen är överstånden. De flesta typer njursjukdom kan också leda till utsöndring av proteiner.
 • Njurarna kan gradvis skadas vid diabetes, och troligen också vid för högt blodtryck. Detta är en mycket långsam process som sträcker sig över många år. Processen startar med att det kommer ut små mängder albumin i urinen, mindre än det som man kan påvisa vid en vanlig urinundersökning. När man påvisar albumin vid en vanlig undersökning har sjukdomen redan kommit långt.
 • Mikroalbuminundersökning används därför vid diabetes för att kunna upptäcka njurskada på ett tidigt stadium där det fortfarande är möjligt att påverka utvecklingen genom intensifierad behandling.

Urinuppsamling

 • Det finns olika modeller för uppsamling av urin.
 • Utsöndringen av albumin i urinen kan variera från dag till dag. Det kan därför vara nödvändigt att upprepa mätningarna.
 • När urinuppsamling ska göras ger läkaren eller annan personal information om rutinerna på den vårdcentralen.
 • En typisk urinsamling:
  • Det är bara natturin och den första morgonurinen som samlas in
  • Man bör skriva ner följande:
   • Tidpunkt för tömning av blåsan vid läggdags (denna urin samlas inte upp)
   • Tidpunkt för vattenkastning på morgonen
   • Volymen av morgonurinen och eventuell samlad natturin