Gå direkt till huvudinnehållet

Blodsänka, SR

Sänka, eller blodsänka, är ett prov som ofta tas inom vården. Värdet säger något om hur mycket inflammation som finns i kroppen. En hög sänka kan tyda på till exempel aktiva infektioner, reumatiska sjukdomar eller autoimmunsjukdomar.

Senast uppdaterad: Senast reviderad:


Vad är blodsänka (SR)?

Sänkningsreaktion, SR, är ett prov som används för att bedöma om blodets fysiska egenskaper förändrats av sjukdomar eller förändringar i kroppen. Sammansättningen av blodkroppar och proteiner i blodet påverkas av om man är sjuk eller frisk. När man mäter SR (”blodsänkan”) är det sådana allmänna förändringar i blodet som registreras.

Principen för sänkningsreaktionen är ganska enkel: man mäter hur långt de röda blodkropparna hinner sjunka i ett smalt rör under loppet av en timme. Bestämda regler gäller för hur testet ska genomföras, det är noga standardiserat.

SR är ett prov som har använts sedan början av 1900-talet. Numera finns det andra prover som också kan bedöma förekomsten av inflammation i kroppen. 

När används SR?

Testet används i särskilt hög grad för att påvisa och utreda kroniska inflammationstillstånd. Det används framför allt för följande syften:

 • Utreda oklara sjukdomstillstånd, särskilt reumatiska sjukdomar, vissa infektioner, bindvävssjukdomar och cancersjukdomar.
 • Följa förloppet hos inflammationssjukdomar.
 • Diagnostisera inflammation i tinningartären (temporalisartären).

Sänkan användes tidigare ofta för att bedöma förekomsten av infektioner, men i dag har provet delvis ersatts av ett prov som kallas CRP vid akuta infektioner. Sänkan når i regel först ett maximum efter fem till sju dagar, medan CRP toppar efter några få dagar. CRP stiger snabbare vid bakteriell infektion än sänkan och normaliseras tidigare. Sänkan har fortfarande en plats i utredningen av infektions- och inflammationssjukdomar, särskilt om sjukdomen har pågått en tid. Ibland tas sänkan och CRP samtidigt. 

Vad är vanliga värden?

Vissa personer har konstant högre värden utan att det betyder att någonting är fel. Normala värden varierar något från laboratorium till laboratorium. Normalvärden är ofta enligt nedan:

 • Män:
  • 0–50 år: <15 mm
  • >50 år: <20 mm
 • Kvinnor:
  • 0–50 år: <20 mm
  • >50 år: <30 mm 

Hur bedöms resultaten?

Enbart värden över normalvärden har betydelse. Provet ger inget exakt svar på om man är sjuk eller ej eller vad en eventuell sjukdom kan bero på, men det ger i många fall läkaren användbar tilläggsinformation i det kliniska arbetet. 

Det förekommer att man hittar en förhöjd sänka utan att det föreligger några symtom eller tecken på sjukdomar. Det är inte klarlagt var sådana värden kan stå för och hur mycket man bör utreda sådana värden om inga sjukdomstecken föreligger för övrigt. Vissa källor anger att en fördjupad utredning med övrig provtagning och röntgen kan ha ett värde om sänkan är över 100 mm. 

Vill du veta mer?