P/S-Alfa1-antitrypsin

Definition

 • Koncentrationen av alfa1-antitrypsin i plasma uttrycks i gram per liter (g/L).
 • Synonymer:
  • AAT, A1AT, antitrypsin, α1-AT, α1-Protease inhibitor, α1-Pi, A1PI
 • Alfa1-antitrypsin (AAT) är ett glykoprotein som produceras i levern:
  • AAT är den viktigaste hämmaren av proteaser, det vill säga proteinnedbrytande enzymer
  • Vid den ärftliga sjukdomen alfa1-antitrypsinbrist är det särskilt den nedsatta hämningen av neutrofila leukocyters elastas och kollagenas i lungvävnaden som medför nedbrytning av elastiska och kollagena strukturer
  • Vid den vanligaste formen hopas AAT i levern vilket ökar risken för utveckling av fibros och levercirros
 • AAT räknas till akutfasproteinerna:
  • Koncentrationen i blodet ökar vid aktiva processer, särskilt vid inflammationer i levern. Se även C-reaktivt protein (CRP)
  • I motsats till CRP är AAT en långsam reaktant, som inte börjar stiga förrän ett till två dygn efter inflammation
 • Proteinet kodas av en gen på kromosom 14 och det finns ett flertal alleliska varianter, varav vissa associeras med sjukdom (Z, S och 0).

Vanliga värden

Aktuella indikationer

Provtagning

Felkällor

Utvärdering av värden utanför referens


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.