Gå direkt till huvudinnehållet

Anmälan om skjutvapen av medicinska skäl

När det finns medicinska skäl gör att det är olämpligt att inneha vapen är läkare skyldiga att göra en anmälan till polisen. Syftet är att minska risken för olyckor och skador som i värsta fall kan vara dödliga.

Faktagranskad av: Veronica Pahlberg, medicinsk redaktör Medibas

Publicerad:


Fakta

  • Läkare är skyldiga att anmäla när det finns medicinska skäl som gör det olämpligt att inneha skjutvapen.
  • Läkaren behöver inte veta om patienten har vapen eller inte.
  • Det är polismyndigheten som gör en utredning och beslutar om att eventuellt omhänderta vapen och återkalla vapentillstånd.

Vad gör det olämpligt att inneha vapen?

Medicinska skäl som gör det olämpligt att ha vapen är till exempel tillstånd och sjukdomar som kan påverka koncentrationsförmåga, impulskontroll, uppmärksamhet eller omdöme och vid ökad risk för självmord. 

Det kan gälla demenssjukdom, psykiatriska sjukdomar som svåra depressioner samt missbruk och beroende av alkohol, narkotika, flyktiga lösningsmedel eller anabola steroider. Neurologiska sjukdomar och grav synnedsättning kan också göra det svårt att hantera vapen.

Anmälningsskyldighet

Läkare är skyldiga att omedelbart anmäla till polismyndigheten när det finns medicinska skäl som gör det olämpligt för en person att inneha skjutvapen. Patienten ska informeras av läkaren om en sådan anmälan görs. 

Syftet är att minska risken för brott, missbruk och olyckshändelser med skjutvapen och att skydda både individ och omgivning.

Bedömning och beslut om vapentillstånd

Läkaren gör en medicinsk bedömning och anmälan. Bedömningen är individuell och enbart en viss diagnos räcker inte som skäl. Det är polisen som bestämmer om en person får ha skjutvapen eller inte. Polismyndigheten utreder om det finns skäl att omhänderta vapen och beslutar om att eventuellt återkalla vapentillstånd. 

Polismyndigheten kan ge ytterligare information om vad som händer om vapentillstånd dras in.

Vill du veta mer?