Gå direkt till huvudinnehållet

Subkonjunktival blödning, hyposfagma

Subkonjuntival blödning är ett ofarligt tillstånd som inte påverkar synen. Tillståndet gör inte ont och går över av sig själv.

Faktagranskad av: Gita Singh, specialist i allmänmedicin Medibas

Senast reviderad:


Fakta om subkonjunktival blödning

  • Subkonjuntival blödning, även kallad hyposfagma är en ofarlig bristning i ett kärl under ögats bindhinna.
  • Blödningen uppstår oftast spontant men i sällsynt fall kan en bakomliggande sjukdom orsaka blödningen. 
  • Synen påverkas inte och det gör inte ont. 
  • Det behövs ingen behandling. 

Vad är subkonjunktival blödning?

Ögonvitan består av bindhinnan, även kallad sklera , som är ett knappt millimetertjockt lager av kollagen (en form av protein). Utanpå sklera ligger konjunktiva, en tunn, genomskinlig hinna med blodkärl. Subkonjunktival blödning eller hyposfagma som det också kallas, är en ofarlig bristning i ett kärl under ögats bindhinna. Blodet sprider sig lätt över en stor del av ögonvitan som blir röd. Subkonjuntival blödning kan förekomma i alla åldrar men är vanligast hos äldre. 

Symtom

Det är vanligt att ögat blir intensivt rött och kan se dramatisk ut. Oftast upplever man inga besvär av blödningen men vissa kan känna en lätt irritation i ögat. Synen är opåverkad. Vid en större blödning kan konjunktiva bukta ut lite. 

Orsak

Blödningen uppstår oftast spontant, men kan också uppstå på grund av kraftig hosta, nysning eller att man har krystat hårt. Ibland kan en bakomliggande sjukdom finnas, exempelvis högt blodtryck. 

Mindre vanliga sjukdomar som blödningsrubbning eller blodsjukdom kan i sällsynta fall vara bakomliggande orsak. Hos yngre personer med upprepade blödningar kan det ibland vara aktuellt att utreda för dessa tillstånd. Större skador som till exempel ögonkirurgi och vissa läkemedel (warfarin , NSAID, lokala/systemiska steroider) ökar risken för konjunktival blödning. Vissa infektionssjukdomar (blodförgiftning, scharlakansfeber, influensa) kan ge subkonjunktival blödning som en del av sjukdomsbilden. 

Diagnos

Diagnosen är enkel att ställa på grund av den typiska bilden med opåverkad syn, ingen smärta eller infektionstecken.

Behandling av subkonjunktival blödning

Behandling behövs inte. Tillståndet är helt ofarligt och går över av sig själv.

Prognos

Prognosen är god och blodet reabsorberas inom oftast 7–14 dagar. Synsförmågan påverkas inte.

Vill du veta mer?