Gå direkt till huvudinnehållet

Biopsi I

Senast reviderad:


Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Vid en biopsi tas ett vävnadsprov från kroppen för att undersökas. När cellerna har undersökts i mikroskop kan en diagnos ställas.

Det finns flera metoder för att ta en biopsi. Nålbiopsi används när en vävnadsförändring eller tumör kan kännas, eller syns vid bilddiagnostik. Röntgen eller ultraljud används för att styra en tunn ihålig nål in i den sjuka vävnaden. Ett litet vävnadsprov tas ut för att analyseras. Om vakuumsug kopplas till nålen vid provtagning kallas åtgärden aspirationsbiopsi.

En typ av biopsi som kallas provexcision utförs när vävnaden inte går att komma åt på annat sätt eller när det behövs ett större prov. Vid detta kirurgiska ingrepp ges först lokalbedövning, sedan tas en liten provbit av tumören. Efter en provexcision sys huden ihop. Denna typ av biopsier utförs oftast inom öppenvården.

Vid excisionsbiopsi ges lokalbedövning och kirurgen gör sedan ett snitt i eller genom huden för att ta bort hela tumören, ihop med en del av den normala vävnaden runtom. I vissa fall behövs ingen mer diagnos eller behandling, när all onormal vävnad i ett område avlägsnats. Efteråt sys snittet ihop.

Om man behöver analysera ett biopsiprov snabbt, under en operation, kan provet frysas ner innan det snittas. Det kan behövas för att se

  • om tumören är godartad eller elakartad
  • om det behövs mer vävnad för att ställa diagnos
  • om cancern har spritt sig eller bildat metastaser
  • om all cancervävnad har tagits bort och om resektionsgränserna är fria från cancer.

Det frysta biopsiprovet placeras i en kryostat, en specialfrys som snabbt fryser ner ett prov. Provet snittas sedan och placeras på ett objektglas, där det snabbt kan färgas och analyseras.