Gå direkt till huvudinnehållet

Depression

Senast reviderad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Hjärnan innehåller ett enormt antal nervceller (drygt 100 miljarder), så kallade neuron, som är förbundna med varandra. Neuronen kommunicerar med varandra så att vi kan tänka, röra oss och känna.

Kommunikationen går till så att neuronen skickar och tar emot signaler som kallas neurotransmittorer. När en neurotransmittor avges från ett neuron passerar den en klyfta som kallas synaps och binder till en receptor på ett annat neuron. Därmed har den överfört en signal.

Depression skiljer sig från allmän "deppighet", nedstämdhet och med sorg, och innebär att den drabbade personen känner en överväldigande och försvagande sorgsenhet. Deprimerade personer kan ha svårt att tänka klart och fungera normalt.

De kan förlora aptiten och ha sömnsvårigheter eller sova eller äta för mycket. Deprimerade personer kan också ha självmordstankar. Även om depression kan framkallas av en känslomässig händelse i en människas liv har en minskad mängd av en neurotransmittor, serotonin, kopplats till depression.

Det finns många typer av depression. Därför är det viktigt att en person som drabbats av depression vänder sig till en läkare som kan ställa en riktig diagnos och föreslå lämplig behandling.