Gå direkt till huvudinnehållet

Rökavvänjning

Senast reviderad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Cigarrettrök innehåller mer än 4 000 olika kemiska ämnen varav nikotin är den viktigaste komponenten. Nikotin är en naturlig färglös vätska som kommer från tobaksplantan. Den anses vara beroendeframkallande och gör cigarrettrökning till en vanlig form av nikotinmissbruk. Cigarrettrökning orsakar många sjukdomar som hade kunnat förhindras. Nikotinets påverkan på hjärna och kropp är komplex.

Med varje cigarrett drar en rökare in ungefär 1 till 2 mg nikotin. Rökaren får omedelbart en känsla av eufori när han eller hon har intagit nikotinet, på grund av att drogen stimulerar binjurarna som då utsöndrar adrenalin. Adrenalinet stimulerar kroppen och ökar blodtrycket, andningen och hjärtverksamheten.

Nikotin gör också att dopamin frigörs i hjärnan. Dopamin är ett ämne som gör att man känner välbehag. Känslan av att vara "hög" eller euforisk ökar nikotinets beroendeframkallande effekter.

Vid regelbunden användning av nikotin utvecklas en tolerans för ämnet och det behövs högre doser för att uppnå samma stimulerande effekter. Om en rökare inte får i sig tillräckligt med nikotin, kommer han eller hon att uppleva symtom från nikotinabstinens.

Symtomen är minskad hjärtfrekvens, koncentrationssvårigheter, nervositet, huvudvärk, ökad aptit och viktuppgång, sömnsvårigheter, retlighet och depression. Även om symtomen klingar av med tiden gör de negativa effekterna att det är svårt för många att sluta röka.

Men det finns många hjälpmedel och metoder för personer som vill sluta röka. Prata med din läkare eller vårdcentral för att få veta mer om dessa hjälpmedel.