Gå direkt till huvudinnehållet

Downs syndrom

Senast reviderad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Människokroppen är uppbyggd ett enormt antal celler. I kärnan i varje cell finns genetisk information som lagras i kromosomer och som bestämmer en individs hela arvsmassa. Normalt innehåller varje cell 23 kromosomer från vardera föräldern, vilket sammanlagt blir 46 kromosomer per cell. Cellen delar sig sedan så att alla celler innehåller samma genetiska information. En person med Downs syndrom har en extra kromosom nummer 21, vilket gör att det finns 3 exemplar av kromosom 21.

Förutom de avvikande fysiska särdragen är Downs syndrom förenat med hjärt-kärlproblem och intellektuell funktionsnedsättning.

Det finns inga kända orsaker till Downs syndrom, men ju äldre kvinnan är när hon blir gravid desto större är risken att få ett barn med denna genetiska störning.