Gå direkt till huvudinnehållet

Hörselstest

Senast reviderad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

När ljudvågor når örat tas de emot av det trattformade ytterörat och leds in i mellanörat. När ljud kommer till mellanörat stöter ljudvågorna mot det tympaniska membranet, eller trumhinnan.

De uppkomna vibrationerna transporteras sedan genom mellanörat och in i det vätskefyllda innerörat där de omvandlas till signaler som skickas till hjärnan. För att undersöka en persons hörsel genomför en audiolog, eller hörselspecialist, en serie hörseltester.

Idag utförs dessa hörseltester vanligen med hjälp av elektroniskt utrustning och en stämgaffel. En stämgaffel är ett instrument av aluminium eller metall och som avger en ton när man slår på den. En stämgaffel används i ett test som kallas Rinnes test.

Vid testet slår audiologen på stämgaffeln och håller den nära patientens öra, men utan att vidröra huvudet. Det visar om ljudvågorna kan tränga in i örat och föras genom mellanörat för att nå koklea via luftledning, som vid normal hörsel.

Därefter slår audiologen på stämgaffeln igen och håller den mot patientens skalle, bakom örat. I det här testet kringgår man ledningen av ljudet mellan ytter- och mellanörat och fokuserar på hur koklea tar emot vibrationer via benledning. Genom det här testet i kombination med ett taltest kan en audiolog avgöra om det finns en hörselnedsättning, och vad som kan ha orsakat den.