Gå direkt till huvudinnehållet

Grön starr

Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

I ögat finns det två vätskefyllda kammare. Intraokularvätskan eller ögonvätskan har som uppgift att upprätthålla rätt tryck i ögat och därmed hålla ögats form intakt. Denna vätska som är genomskinlig och utspädd finns i ögats främre kammare. Den bakre kammaren är fylld med en tjock gelartad vätska som benämns glaskropp.

Den genomskinliga och utspädda ögonvätskan i den främre kammaren kallas ögonkammarvätska och bildas och absorberas fortlöpande, allteftersom den rinner genom ögat. Denna vätska bildas nära linsen, flyter till ögats främre kammare och rinner sedan ned i vensystemet genom en liten dräneringsgång.

Grön starr, som är en vanlig orsak till blindhet, är en sjukdom som påverkar avrinningen av ögonkammarvätskan vilket gör att det byggs upp ett tryck i ögat. Det finns många typer av grön starr och orsakerna är också många. Ofta uppstår glaukom när ett svampliknande nätverk som filtrerar ögonvätskan blir sammanpressat och hindrar vätskan från att komma in i dräneringsgången. En annan orsak kan vara att ögats iris täcker för kanalen.

I båda fallen skapar ansamlingen av vätska i ögat ett tryck som pressar mot ögats bakre del och skadar synnerven. Synnervens funktion är att skicka bilder till hjärnan. Med tiden kan det ökade trycket ge upphov till blinda fläckar och till och med total blindhet. Med hjälp av lämplig behandling kan sjukdomsutvecklingen bromsas eller dämpas, men det går inte att återställa förlorad syn.