Urinvägsinfektion

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

I urinsystemet ingår njurarna, urinledarna, urinblåsan och urinröret. Njurarna fungerar som ett filter och renar blodet från avfallsprodukter, som utsöndras i form av urin. Urinledarna transporterar urinen från njurarna till urinblåsan där den förvaras för att sedan tömmas ur kroppen via urinröret.

Normalt är urinen steril och fri från främmande bakterier och virus. Men bakterier kan tränga in i urinvägarna genom urinröret och orsaka urinvägsinfektion. Symtomen på urinvägsinfektion är sveda vid blåstömning, täta urineringar som bara består av små urinvolymer och förekomst av blod i urinen.

Urinvägsinfektioner är mycket vanliga. Hos vuxna är urinvägsinfektioner vanligare hos kvinnor, eftersom deras urinrör är kortare och ligger närmare anus. Om en urinvägsinfektion inte upptäcks och behandlas i tid kan den sprida sig till urinblåsan och njurarna.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.