Renal hypertoni

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Njurarna är ett par små, bönformade organ som sitter i bakre delen av bålen, bakom de nedre revbenen. Njurarna filtrerar bort avfall från blodet, upprätthåller vätskebalansen och reglerar blodtrycket. Blodet kommer in i njurarna via njurartärerna och leds därefter in i finare artärer, arterioler, som leder till enskilda filtreringsenheter, som kallas glomeruli.

Om en njurartär förträngs på grund av skada eller sjukdom uppstår ett tillstånd som kallas njurartärstenos. Blodflödet till glomeruli minskas då, och arteriolerna i glomeruli känner av ett lägre blodtryck. Det gör att ett hormon som kallas renin avges från celler som bekläder arteriolerna. När renin kommer in i blodomloppet orsakar det förträngning av blodkärlen i njurarna och resten av kroppen, vilket ökar blodtrycket.

Sådan här renovaskulär hypertoni är ett allvarligt medicinskt tillstånd. Om det lämnas obehandlat kan det ge organskador, däribland skador på hjärta och lungor.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.