Njursten

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Njurarna är två till antalet och små och bönformade. De sitter i bakre delen av bålen, bakom de nedre revbenen.

Njurarnas främsta funktion är att filtrera blod för att på så sätt ta bort avfallsprodukter. Avfallsprodukterna drivs ut från njurarna i form av urin som transporteras ut via rör som kallas urinledare och som är anslutna till urinblåsan.

I njuren bildas ibland stenar eller kristaller kallade njurstenar. De består av kalcium, urinsyra och andra ämnen som finns i urin. Hos många människor passerar små njurstenar ut ur kroppen utan att några symtom uppstår, men det kan vara mycket smärtsamt när större stenar rör sig genom urinledaren in i urinblåsan och ut ur kroppen.

Koständring kan bidra till att minska risken för uppkomst av njurstenar. Behandling och förebyggande av njursten bör göras under en läkares överinseende.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.