Njurdialys

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Njurarna är ett par små, bönformade organ som sitter i bakre delen av bålen, bakom de nedre revbenen. Även om människan föds med två njurar kan kroppen fortfarande fungera effektivt med bara en frisk njure.

Njurarna filtrerar bort avfallsprodukter från blodet, upprätthåller kroppens vätskebalans och reglera blodtrycket och produktionen av röda blodkroppar. Sjukdom, medfödda missbildningar eller skador kan göra att njurarna inte fungerar som de ska. När 85 till 90 procent av njurfunktionen gått förlorad kallas det "njursvikt i terminalfas", något som måste behandlas med dialys. Det finns två typer av dialys, peritonealdialys, eller påsdialys, och hemodialys, eller bloddialys.

Vid hemodialys tas de skadade njurarnas funktion över av en apparat med en konstgjord njure som filtrerar blod. Blod pumpas långsamt ut från kroppen och förs genom ett särskilt filter som kallas dialysator, där avfall och överskottsvätska tas bort. Det renade och filtrerade blodet återförs sedan till kroppen. Innan hemodialys kan utföras måste man kunna komma åt blodkärl på ett enkelt sätt. Ett sätt är att operera ett blodkärl så att det blir stort nog för att användas vid dialysbehandling.

Hemodialys utförs oftast tre gånger i veckan och kan användas som en fortlöpande behandling tills njurarna återfår sin funktion eller tills patienten får ett njurtransplantat.


På grund av förändrade kunskaper, brist på konsensus bland auktoriteter inom området, speciella omständigheter i varje enskild konsultation och mänskligt felhandlande kan inte Medibas garantera att all information i Medibas är korrekt och fullständig i alla avseenden.