Gå direkt till huvudinnehållet

Diabetesnefropati

Senast uppdaterad: Publicerad:


Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Njurarna är två små, bönformade organ som sitter i bakre delen av bålen, bakom de nedre revbenen. Vi föds med två njurar men kroppen kan fungera lika bra med bara en frisk njure. Njurarna styr kroppens vätskebalans, reglerar blodtrycket och produktionen av röda blodkroppar, och filtrerar bort avfallsprodukter.

Varje njure består av ungefär en miljon filtreringsenheter som kallas nefron. Varje nefron innehåller ett litet kärlnystan som kallas glomeruli. Glomeruli låter vatten och lösliga avfallsprodukter från blodet passera genom sina membran. De filtrerade avfallsprodukterna förs ut från kroppen i form av urin.

Diabetes är en sjukdom som orsakas av en förhöjd nivå av glukos, blodsocker, i blodet, vilket kan skada njurmembranen och leda till högt blodtryck, som ytterligare skadar njurarna. Njurskada med försämrad njurfunktion på grund av diabetes kallas diabetesnefropati. Eftersom nefronens filter inte längre fungerar börjar avfall byggas upp i kroppen istället för att filtreras ut, och viktiga proteiner som skulle ha hållits kvar i blodet går förlorade.

Symtom visar sig oftast inte förrän 80 procent av njurarna har skadats. När de uppträder handlar det ofta om svullnad, trötthet, aptitlöshet, högt blodtryck, ökad blåstömning och ökad törst.

När 85 till 90 procent av njurfunktionen har gått förlorad kallas det "njursvikt i terminalfas", vilket behandlas med dialys eller njurtransplantation. Omkring 10 till 20 procent av diabetespatienter utvecklar på sikt nefropati, men en hälsosam livsstil kan fördröja eller till och med förhindra tillståndet. Det innebär att ha en bra kontroll av glukosnivåer, att vara aktiv, hålla ett bra blodtryck, och att hålla en hälsosam vikt.