Gå direkt till huvudinnehållet

Multipel skleros, MS

Senast reviderad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Det centrala nervsystemet består av nervceller, eller neuroner, i hjärnan och ryggmärgen. En fettsubstans som kallas myelin täcker de flesta av kroppens nerver. Myelinet får nerverna att snabbare och effektivare skicka iväg tydliga elektriska impulser längs neuronerna.

Multipel skleros (MS) är en autoimmun sjukdom som innebär att kroppens immunförsvar stänger av sig självt. Som en följd av detta autoimmunsvar uppstår inflammation i det skyddande myelinhöljet, eller den skyddande myelinskidan, som så småningom bryts ner på olika platser längs det centrala nervsystemet.

Denna nedbrytning av myelin kallas demyelinisering. Nedbrytningsprocessen gör det svårare för neuronerna att skicka effektiva nervsignaler. Fördröjning, förvanskning eller blockering av dessa signaler utlöser symtom på multipel skleros.

Symtomen på MS varierar och beror på var dessa skador på myelinet finns. Vanliga symtom är nedsatt muskelkoordination, nedsatt syn, domningar eller stickande förnimmelser i armarna eller benen, utmattning och inkontinens.

Sjukdomen kan vara svår att diagnostisera eftersom symtomen, som kan vara i dagar eller månader, kan komma och gå utan att följa något tydligt mönster.