Gå direkt till huvudinnehållet

Epilepsi

Senast reviderad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Epilepsi är en krampsjukdom som orsakas av en plötslig tillfällig förändring i hjärnfunktionen. En frisk hjärna innehåller flera miljarder nervceller, som kallas neuron. Neuronen kommunicerar hela tiden med varandra genom att skicka signaler via tentakelliknande utskott som kallas axon och dendriter.

Neuroner alstrar normalt upp till 80 elektriska impulser per sekund. Under ett epileptiskt anfall kan det öka till 500 impulser per sekund. Epileptiska anfall kan leda till medvetslöshet, ofrivilliga arm- och benrörelser och ändrad verklighetsuppfattning. När impulshastigheten återgår till det normala slutar kramperna och man blir kraftigt utmattad.

Det finns många olika former av epilepsi, och en korrekt diagnos är avgörande för behandlingen. Epilepsi kan vara ett livslångt tillstånd och kan ge allvarliga komplikationer. Personer med epilepsi måste ofta ha livslång behandling och regelbundna kontroller hos läkare.