Gå direkt till huvudinnehållet

Neurofysiologiska undersökningar

Senast reviderad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Vid elektrodiagnostiska undersökningar utvärderas muskelsymtom som kan ha uppstått i antingen nerverna eller musklerna i kroppen på grund av skada eller sjukdom. Symtomen kan vara muskelsmärta, kraftlöshet eller domningar.

Det finns två olika typer av elektrodiagnostisk undersökning som ofta används, nämligen elektromyografi, förkortat EMG, och nervledningstester. Vid de här testerna undersöks den elektriska aktiviteten i nerver och muskler.

Vid EMG undersöker man muskelaktiviteten, genom en nål förs in genom huden och in i muskeln. Nålen registrerar den elektriska aktiviteten i muskeln när patienten först vilar, och sedan spänner muskeln. När en normal muskel är i vila finns inte någon elektrisk aktivitet, men när muskeln dras samman registreras elektrisk aktivitet.

Nervledningstester görs oftast samtidigt med EMG och mäter nervers funktion. Vid ett nervledningstest tejpar man fast elektroder på hudytan längs nervbanan. Därefter skickas elektriska signaler längs nervbanan. Sensorer registrerar den elektriska aktiviteten och mäter hur snabbt impulsen rör sig längs nervbanan. Resultaten visas på en datorskärm och utvärderas.

Båda testerna är viktiga för att bedöma skador på nerver och nervrötter, och sjukdomar i nerver och muskler.