Gå direkt till huvudinnehållet

Osteosarkom

Senast reviderad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Skelettet utgör en stomme för kroppen och skyddar de inre organen. Benvävnad växer genom en process som kallas benombildning. Vid ombildningen löses benvävnaden upp av benceller som kallas osteoklaster. En annan typ av benceller, som kallas osteoblaster, fyller igen hålen ny benvävnad.

Osteosarkom är en typ av bencancer som uppstår när osteoblaster omvandlas till cancerceller. Cancerceller delar sig allt snabbare och bildar en tumör. Tumörer uppstår vanligen i tillväxtplattan, eller metafysen, den breda del av benet som växer under barndomen.

Osteosarkom kan uppstå i vilket ben som helst i kroppen. Men det är vanligast i lårbenet, skenbenet, och överarmsbenet, eller humerus. De vanligaste symtomen på osteosarkom är smärta och svullnad i området.

Osteosarkom är vanligast i åldrarna 10 till 20 år, vid tillväxtfasen i barn- och ungdomen. Män har en större risk att utveckla osteosarkom. Patienter som tidigare genomgått strålbehandling eller har vissa genetiska faktorer har också högre risk. Sjukdomen behandlas oftast med cellgifter och kirurgi.