Gå direkt till huvudinnehållet

Diskersättning

Senast uppdaterad: Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Allt man gör under dagen så länge man står upprätt, är beroende av att ryggraden kan bära upp kroppsvikten.Med tiden skulle upprepade dagliga påfrestningar och små skador, kunna påverka ryggradens mellankotskivor, eller diskar. Kotskivorna kan ta skada av nötningen och börja brytas ner, vilket kan orsaka smärta i ländryggen.

En skadad kotskiva kan orsaka smärta när den börjar brytas ner och det finns en del belägg för att själva kotskivan gör ont. Rörelser som trycker mot mellankotskivan kan ge smärta i ländryggen. Det kan också kännas som om smärtan kommer från skinkorna eller från övre delen av låret.

Smärtan kan lindras med en operation som kallas diskprotesersättning. Vid operationen ersätts den skadade kotskivan med en diskprotes av metall och polyeten. Först tas kotskivan bort, och kotkropparna rensas från skräp. Kotkropparna förs isär och ändplattorna av metall sätts in och knackas fast. Den glidande kärnan av polyeten förs in mellan ändplattorna och kotorna kommer tillbaka i sitt normalläge.