Gå direkt till huvudinnehållet

Matstrupscancer

Senast reviderad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Mat och vätska passerar från munnen till magsäcken genom ett muskelrör som kallas matstrupen, eller esofagus. Ibland bildas cancerceller i matstrupen. Om celler i matstrupen delar sig oordnat och okontrollerat kallas det matstrupscancer, eller esofaguscancer.

Det finns två typer av matstrupscancer: skivepitelcancer och adenokarcinom. Slemhinnan i matstrupen består av platta, tunna celler som kallas skivepitelceller. Skivepitelcancer kan uppstå i den övre och mellersta delen i matstrupen.

Förutom skivepitelcellerna innehåller matstrupen också körtelceller. Körtelcellerna bildar slem och andra vätskor som hjälper till vid matsmältningen. Om magsyrorna blir kvar i den nedre delen av matstrupen kan magsyra reta körtelcellerna och få dem att förändras. De här förändringarna kan leda till cancer i körtelcellerna, vilket kallat adenokarcinom.

Symtom på matstrupscancer kan vara svårigheter att svälja, kraftig viktnedgång, smärta i svalget, ryggen eller bakom bröstbenet, kräkningar eller heshet. Matstrupscancer kan sprida sig, eller bilda metastaser, i andra organ.

Strålbehandling, cellgiftsbehandling och kirurgi är behandlingsalternativ vid matstrupscancer. Vilken behandling som ges beror på hur långt framskriden cancern är och var den sitter i matstrupen. Behandlingen beror också på om målet är att minska eller lindra symtomen, eller om man försöker att ta bort cancern helt.