Gå direkt till huvudinnehållet

Magsäckscancer

Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

I mag-tarmkanalen ingår munhålan, svalget, matstrupen, magsäcken, tunntarmen och tjocktarmen. Det är här i mag-tarmkanalen som matsmältningen sker. Maten samlas i magsäcken, där de delvis spjälkade födoämnena bryts ned till användbara näringsämnen med hjälp av enzymer.

Magsäcken består av tre vävnadslager: det innersta slemhinnelagret, det mellersta muskellagret och den yttre, serösa hinnan. Ibland börjar cellerna i det innersta lagret växa snabbt och oordnat. Då kan magsäckscancer utvecklas.

Magsäckscancer kan sprida sig till andra lager i magsäcken och till näraliggande lymfknutor. I de tidigare stadierna av magsäckscancer kan symtomen vara matsmältningsrubbning, magont, halsbränna och aptitlöshet. När cancersjukdomen fortskrider utvecklas symtomen till blod i avföringen, kräkningar, viktnedgång och vätska i buken, så kallad ascites. Behandling och prognos beror på i vilket stadium cancern upptäcks.

Cancerstadierna delas in utifrån hur många lager av magsäcken som drabbats av cancer och hur många av de närliggande lymfknutorna som drabbats.

Stadium 0: Cancern har börjat påverka magsäckens innersta slemhinnelager.

Stadium I: Cancern har börjat tränga fram mot de yttre magsäckslagren eller till närliggande lymfknutorna.

Stadium II: Cancern har spritt sig längre genom magsäckslagren. Lymfknutor längre bort kan ha drabbats.

Stadium III: Cancern har spridit sig genom alla magsäckslagren eller drabbar lymfknutor längre bort.

Stadium IV: Cancern har spridit sig till närliggande vävnader och organ eller till områden längre bort i kroppen via det lymfatiska systemet.

Ett behandlingsalternativ är gastrektomi, där en del av magsäcken eller hela magsäcken opereras bort. Andra alternativ kan vara cytostatika, strålning eller en kombination av de tre behandlingarna. Din läkare kan ge dig bästa informationen om behandlingen av ditt tillstånd. Det är viktigt att du diskuterar med din läkare om vilken behandling som är bäst för dig.