Gå direkt till huvudinnehållet

Övre luftvägsinfektion

Senast uppdaterad: Publicerad:


Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Övre luftvägsinfektion är det som i dagligt tal kallas förkylning. En förkylning är en lindrig infektion i näsa och hals. Under normal andning strömmar luften via näsan nedför luftstrupen eller luftröret och in i trängre och trängre luftvägar. Det finns flera skyddssystem längs luftvägarna som ska hindra främmande partiklar och organismer från att tränga in i näsan och förorsaka infektion.

Ett av skyddssystemen utgörs av slem som täcker näsans insida och fångar upp oönskade mikroorganismer som skulle kunna tränga in i luftvägarna. Cilier är tunna hårstrån som också hjälper till att skydda kroppen från mikroorganismer, som bakterier, genom att driva ut farliga partiklar som fastnar i slemhinnan.

Om skadliga mikroorganismer undkommer dessa försvarsmekanismer och transporteras vidare längs luftvägarna kan de tränga in i alveolerna. Här träder de vita blodkropparna i funktion genom att bekämpa de oönskade organismerna. I det här stadiet uppträder de klassiska förkylningssymtomen som inflammation, svullnad och irritation i slemhinnorna, nysningar och halsont.

Övre luftvägsinfektioner kan spridas genom direktkontakt mellan människor, genom att de exponeras för luftburna partiklar eller genom att de vidrör smittade ytor och därefter gnuggar näsan eller ögonen.