Gå direkt till huvudinnehållet

Lungcancer

Senast reviderad:


Online-versionen av den här artikeln innehåller en film. Använd QR-koden eller webbadressen ovan för att gå till online-versionen som innehåller filmen.

Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

Lungorna är det centrala andningsorganet. De består av svampliknande organ som är uppdelade i lober. Medan den högra lungan har tre lober, har den vänstra lungan bara två lober på grund av hjärtats placering på vänster sida av kroppen.

Under andning strömmar luften via näsan genom luftrören och in i bronkerna. Bronkerna förgrenas till trängre bronkioler och sedan till mindre och mindre luftvägar som mynnar ut i lungblåsorna som kallas alveoler. Det är i alveolerna som syre byts ut mot koldioxid.

De flesta cancerartade förändringar i lungorna sker långt innan det uppträder några symtom. Det finns många typer av lungcancer, men den vanligaste typen uppstår som en tumör på bronkernas innerväggar. Lungcancer kan också uppträda i luftstrupen, i bronkiolerna eller i alveolerna.

Tobaksrökning är den största riskfaktorn för lungcancer.