Gå direkt till huvudinnehållet

Bronkvidgande läkemedel

Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

När vi andas strömmar luften via näsan nedför luftstrupen och in i allt trängre luftvägar som kallas bronker. I vissa fall kan den glattmuskulatur som finns runt bronkerna dra ihop sig och mängden slem kan öka. Det gör det svårt att andas.

Det här behandlas oftast med så kallade bronkvidgande läkemedel. Den vanligaste typen av bronkvidgande medel är antikolinergika och beta-2 stimulerare.

När man andas in läkemedlen färdas de nedför luftvägarna och binder till celler i bronkernas glattmuskulatur. Det gör att muskulaturen slappnar av och mängden slem minskar, vilket gör det lättare att andas.