Gå direkt till huvudinnehållet

Asbestos

Senast uppdaterad: Publicerad:


Huvudbudskapen i animationen gäller, men vissa detaljer kan ha hunnit förändras efter animationens produktionsdatum.

När vi andas strömmar luften via näsan nedför luftstrupen och in i allt trängre luftvägar som kallas bronker. Bronkerna grenas ut till de ännu mindre bronkiolerna, och till sist till till de små, sköra druvliknande blåsor som kallas alveoler.

Personer som arbetar i gruvor eller stenbrott eller som arbetar med isolerings- och flamskyddsmaterial har ökad risk att andas in asbestdamm. De små asbestpartiklarna färdas genom de minsta luftvägarna in i lungblåsorna, eller alveolerna.

Inne i alveolerna slukas asbestpartiklarna av immunceller som kallas makrofager, vars uppgift är att förstöra främmande partiklar med hjälp av särskilda enzymer. Men istället för att makrofagerna förstör asbesten, är asbesten dödlig för makrofagerna, som avger enzymer när de dör.

När enzymerna frigörs fungerar de som retande ämnen i lungorna och ger inflammation. Särskilda celler som kallas fibroblaster träder nu in och bildar fibrös vävnad runt partiklarna, vilket ger knutor av ärrvävnad i lungorna. Ärrvävnaden minskar utbytet av syre i lungorna och ger andfåddhet som blir gradvis värre. Andra symtom på asbestos kan vara bröstsmärta och en kraftig torrhosta som kan innehålla blod.